ราคาไข่ไก่ชลบุรีวันนี้

 

ไข่คละ 1.70 บาท
เบอร ์ 0 น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 70 กรัม 2.40
เบอร์  1 น้ำหนักต่ำกว่า 70-65 กรัม 2.30
เบอร์  2 น้ำหนักต่ำกว่า 65-60 กรัม 2.20
เบอร์  3 น้ำหนักต่ำกว่า60-55 กรัม 2.10
เบอร์  4 น้ำหนักต่ำกว่า 55-50 กรัม  2.00
เบอร์  5 น้ำหนักต่ำกว่า 50-45 กรัม 1.90
เบอร์  6 น้ำหนักต่ำกว่า 45 กรัม 1.70
ราคาลูกไก่ไข่ ประกาศ 17 ขาย 16
ราคาไก่แก่ รถใหญ่ 26รถเล็ก 28-29
ราคาไก่สาว  ตัวละ 117 บาท

หมายเหตุ : ราคาไข่ขายจริง ต่ำกว่าป้าย 0.10 บาท

ราคาเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด May 6, 2006 5:58 PM